top of page

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

  • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg 

  • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg

  • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov

  • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere

  • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling

  • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring

Sports Injury
Leg Injury

Hva forventer fysioterapeuten
av deg?

  • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen

  • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt

  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

bottom of page