top of page

Praktiske opplysninger
 

Priser

Alle våre fysioterapeuter har offentlig avtale og følger offentlig fastsatte takster. Alle pasienter må betale egenandel, unntak er barn under 16 år og personer som får behandling for yrkesskader.

Avbestilling

Avbestilling av time må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten, dette inkluderer egenandel og refusjonstakst. 

Frikort

Man kan oppnå frikort ved betaling av egenandel hos fysioterapeuter med offentlig avtale. Frikorttaket er i 2024 på 3165kr.

Transport

Pasienter som av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan benytte rutegående transport på hele eller deler av reisen kan få transport via pasientreiser mellom hjem og behandlingssted.

 

Har du et slikt behov må du si ifra ved timebestilling. Det er behandleren som rekvirerer transport med pasientreiser.

Dette gjelder ofte for personer som nylig har operert.

Tolk

Pasienter som trenger tolk må opplyse om dette før timen. Instituttet bestiller tolk. Dette koster ikke noe ekstra for pasienten. Familie og venner skal ikke brukes som tolk.

Kontakt oss

For å avtale time kan du ringe hovednummer

69 15 50 76, sende epost på post@spartaklinikken.no eller kontakte den enkelte terapeut direkte på telefon, SMS eller mail. 

Sarpsborgveien 10
1711, Sarpsborg

Spartaklinikken holder til på Brevik, i Sparta Amfis ungdomshall. Klinikken ligger i andre etasje, og det er mulig å gå inn på fremsiden og på baksiden av ungdomshallen. 

bottom of page